Skip to main content

Emma Demuth

Emma har varit verksam jurist sedan 2006 och blev medlem i advokatsamfundet 2013. Hon har sedan hon började arbeta på advokatbyrå 2009 arbetat uteslutande med humanjuridik.

Emma tar uppdrag som försvarare men företräder också brottsoffer i brottmålsprocesser som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon är också ombud i familjerättsligaprocesser där frågor gällande vårdnad, boende och umgänge för barn behandlas samt biträder parter i mål gällande LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Emma brinner för sitt arbete och för att med juridiken som verktyg, hjälpa sina klienter på bästa sätt. Hennes gedigna kunskap inom de rättsområden hon är specialiserad inom gör att du som klient kan känna dig trygg med henne som ombud.

 

Verksamhetsområden

Brottmål:
försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

Familjerätt:
ombud i vårdnads, boende och umgängestvister

Socialrätt:
offentligt biträde i mål gällande omhändertagande av barn

 

Erfarenhet

Advokatbyrån Demuth & Valtin 2022

Advokatbyrån Emma Demuth 2018-2022

Amber Advokater 2012-2018

Annan advokatbyrå 2009-2011

Tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt 2007-2009

Jur.kand Lunds Universitet

 

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2013

 

Kontakt

emma@demuthvaltin.se

Tlf: 0709-959 060