Skip to main content

Rådgivning

Om du behöver rådgivning inom ett av våra rättsområden är du välkommen att kontakta oss. Vi bokar då in en tid för ett möte och du får mer information om vad som gäller inför mötet. Vi erbjuder dig alltid en kvarts gratis rådgivning.

En fråga vi ofta får är vad det är för skillnad mellan en advokat och en jurist. En advokat är en skyddad titel. Det ställs höga krav för att man skall få titeln advokat.  Advokater måste följa regler om god advokatsed innehållande vägledning om yrkesetik och skyldigheter. Alla advokater är medlemmar i Sveriges Advokatsamfund, en organisation som ser till att advokater följer god advokatsed. Om en advokat bryter mot god advokatsed kan Advokatsamfundet tilldela advokaten en erinran, varning och straffavgift eller uteslutning. Advokater omfattas av två obligatoriska försäkringar en ansvarsförsäkring samt en förmögenhetsbrottsförsäkring. Dessa skyddar klienten om advokaten skulle begå något fel.

Sammanfattningsvis så är titeln advokat en kvalitetsstämpel som erbjuder klienten ett skydd.

Du kan läsa mer om detta på www.advokatsamfundet.se eller läs våra villkor. Där får du mer information om vad som gäller när du anlitar oss för ett uppdrag.