Skip to main content

Rättsområden

Brottmål

Vi erbjuder alla våra klienter ett engagerat biträde genom hela rättsprocessen och vi tar uppdrag som;

 

 

 

Brottmål

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Råkar du ut för ett brott så ska du tala om för polisen att du önskar ett målsägandebiträde. Vår erfarenhet är att ju tidigare man får ett målsägandebiträde desto bättre är det. Det är tingsrätten som utser ett målsägandebiträde men du kan lämna önskemål om en viss advokat.

Vi på Advokatbyrån Demuth & Valtin har tillsammans en gedigen kunskap och stor erfarenhet av målsägandeuppdrag. Vårt engagemang i dessa uppdrag går utöver det juridiska då vi vet att det är viktigt med ett målsägandebiträde som även ge ett visst kurativt stöd. Känner du dig trygg med ditt målsägandebiträde så känner du dig även tryggare under rättsprocessen.

Vi har en del klienter som lever under hot. Vi har därför valt att ha vårt kontor utanför Halmstad city med en stor parkering precis intill vårt kontor. Detta för att man lättare skall kunna ta sig obemärkt till oss. 

Samtliga advokater hos oss åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.  

Brottmål

Särskild företrädare för barn

Vi har erfarenhet, kompetens och de personliga egenskaper som krävs för att kunna företräda barn i rättsprocessen. Vi ser till att barnens rättigheter tillvaratas på bästa sätt. Det är tingsrätten som utser en särskild företrädare.

Samtliga advokater hos oss åtar sig uppdrag som särskild företrädare

Brottmål

Offentlig försvarare

Är du misstänkt för ett brott så har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Blir du kallad till förhör som misstänkt så skall du begära att få en offentlig försvarare till förhöret. Tingsrätten utser då en offentlig försvarare till dig. Du har rätt att lämna önskemål om du önskar en speciell advokat. 

Hos oss är det advokaterna Jennie Valtin och Madeleine Lennartsson som åtar sig uppdrag som offentlig försvarare.