Skip to main content

Madeleine Lennartsson

Madeleine har en bakgrund som notarie innan hon började på advokatbyrå 2017. I rollen som advokat företräder hon enskilda vid mål i tingsrätten, främst i brottmål som målsägandebiträde och offentlig försvarare samt som ombud i vårdnadsmål. Madeleine företräder även enskilda i förvaltningsrättsliga mål där hon har särskild kompetens gällande samtliga processer relaterade till LVU. Madeleine företräder även enskilda mot försäkringsbolag i personskaderegleringsärenden.

Madeleine har ett stort engagemang för den enskilda personen och drivs av att möjliggöra för klienten att göra sin röst hörd på ett rättvisande sätt. För att göra ett bra arbete krävs det förtroende från klienten samt ett teamarbete tillsammans med klienten.

 

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde och särskild företrädare i brottmål

Offentlig försvarare

Samt som ombud i;

  • vårdnads, boende och umgängestvister
  • förvaltningsrätt; omhändertagande enligt LVU, LVM, LPT, LRV
  • personskadereglering enligt trafikskadelagen.

Advokatbyrån Demuth & Valtin 2022

Advokatbyrån Hallgren & Partners 2017–2021

Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Malmö 2014–2017

Jur.kand. Stockholms universitet 2013

 

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2021

 

KONTAKT

madeleine@demuthvaltin.se

Tlf: 0702-224 481