Skip to main content

Om oss

Advokatbyrån Demuth & Valtin är en nystartad byrå som funnits sedan januari 2022. Byrån startades av advokaterna Emma Demuth, Jennie Valtin och Madeleine Lennartsson.

Vi har tidigare arbetat med humanjuridik men i advokatbyrån Demuth & Valtin har vi valt att fokusera på vissa delar inom humanjuridiken för att kunna bli ännu bättre på dessa. Detta gör att vi kan ge dig som klient en advokat med spetskompetens. De områden vi nu kommer arbeta med har vi valt för att vi tillsammans har en stor kunskap och lång erfarenhet inom dessa områden.  

Vi tar uppdrag som offentlig försvarare men det som särskiljer oss från andra advokatbyråer är att vi valt att huvudsakligen företräda brottsdrabbade i våld i nära relation, brott mot barn, sexualbrott, hatbrott och hedersvåld. Detta gör vi för att vi anser att det finns ett behov av att brottsdrabbade inom dessa områden företräds av engagerade advokater med spetskompetens.

Vi tar även uppdrag som ombud i vårdnadstvister och i mål om omhändertagande av barn. Vi tillsammans har en stor kunskap och lång erfarenhet inom dessa områden. Vi arbetar med vårdnadstvister av olika konfliktgrader.

För oss är det viktigt att du känner att vi är där för dig. Det som utmärker oss alla tre som advokater är att vi har samma värderingar och arbetar utifrån grundtanken att du ska vara väl förberedd inför varje steg i rättsprocessen. Våra personligheter, engagemang och livserfarenhet gör att vi är särskilt lämpade att företräda barn, ungdomar och att stötta människor i en sådan utsatt situation som en rättsprocess kan innebära.  

Vi har valt att ha vårt kontor utanför Halmstad centrum med närhet till bussar och gratis parkering. Vi tänker att detta är en bra lösning för de av våra klienter som lever under skydd eller som av andra anledningar inte känner sig bekväma med att gå till ett advokatkontor beläget mitt i centrum.  

Då vi även har barn som klienter så är vårt kontor anpassat för att de skall trivas hos oss. Detta skapar även en möjlighet för de klienter som inte lycktas ordna barnvakt att ändå kunna genomföra sitt möte med oss.

Du är välkommen att höra av dig till oss.