Skip to main content

LVU OCH MIGRATIONSÄRENDEN

Förvaltningsrätt

Det förvaltningsrättsliga området omfattar förhållandet mellan myndigheter och fysiska eller juridiska personer. Tvister inom förvaltningsrättens område avgörs av förvaltningsrätten. Vi åtar oss följande ärenden inom detta rättsområde;

 

 

 

LVU

Vård av unga

Socialnämnden kan omhänderta barn och ungdomar som av någon anledning far illa eller visar upp ett allvarligt destruktivt beteende. Det är förvaltningsrätten som beslutar om socialnämnden får göra ett omhändertagande. Du har rätt till ett offentligt biträde under utredningstiden och vid förhandlingen i domstolen. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för. Om du önskar företrädas av en viss advokat kan du lämna en begäran om det till domstolen

Under en pågående placering kan det bli aktuellt med en omplacering både på initiativ av socialnämnden eller dig. Även här kan du ha rätt till ett offentligt biträde.

För att vi ska kunna ge dig den bästa juridiska hjälpen och då du i en del fall kan få ett offentligt biträde i ett tidigt skede av socialnämndens utredning rekommenderar vi dig att kontakta oss så snart en utredning om ett omhändertagande eller omplacering har inletts.

Samtliga advokater hos oss åtar sig uppdrag som offentligt biträde.

LVU

Hemtagningsbegäran

Om ditt barn har blivit omhändertagen enligt LVU eller om du är över 15 år och har blivit omhändertagen så kan du göra en hemtagningsbegäran. Det innebär att du ansöker om att vården skall upphöra. Även här har du rätt till ett ombud i form av ett offentligt biträde. Du kan kontakta domstolen och begära att du vill företrädas av en viss advokat. Du behöver inte göra begäran innan du kontaktar en advokat. Vi rekommenderar dig att kontakta oss innan du lämnar en begäran till domstolen så vi kan vara med dig hela vägen.

Hos oss är det främst advokat Madeleine Lennartsson som åtar sig dessa uppdrag.

Migrationsärenden

Asylrätt

Söker du asyl i Sverige så har du rätt till ett offentligt biträde. Det är Migrationsverket som utser ett sådant. Du kan lämna önskemål på en advokat som du önskar skall företräda dig. Vi på Advokatbyrån Demuth & Valtin har tillsammans en gedigen kunskap och stor erfarenhet av asylrätten och åtar oss uppdrag inom detta område. Vi är med dig under hela asylprocessen för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas fullt ut.

Hos oss är det främst advokat Jennie Valtin som åtar sig uppdrag inom detta område.